7.4.11

Seu electrònica a l'Ajuntament de Vilassar de Mar

L'Ajuntament de Vilassar ja disposa de seu electrònica essent possiblement el primer municipi del maresme en complir amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (en endavant LAESCP), reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. El projecte ha estat desenvolupat conjuntament per la Diputació de Barcelona, Noves tecnologies de l'Ajuntament i Güell Consulting.

Ja estem treballant en l'adaptació en d'altres municipis de la comarca així com d'arreu de Catalunya.

Els certificats de Seu electrònica, Perfil del contactat, gestió tributària i tramitació electrònica són emesos per l'Agència catalana de certificació.

Per a més informació: Seu electrònica Vilassar de Mar

No hay comentarios: