20.7.09

Nous Websites Municipals

Acabem de començar a desenvolupar dos nous websites municipals, concretament un del Maresme i un altre del Ripollès amb la previsió de tenir-los online abans de finals de 2009.
Poc a poc es va confirmant l'aposta cada vegada més decidida dels Ajuntaments per donar servei al ciutadà per mitjà d’Internet. A més, l'entrada en vigor de les noves normatives i directrius per tal de facilitar l'atenció al ciutadà per mitjans electrònics implica unes millores que es tradueixen en un bon moment per refer la pàgina web dels municipis.
Des d'ara, per exemple, incorporem la integració via web services amb CatCERT (segell de temps) per tal que el perfil del contractant conti amb la validesa jurídica adequada.

No hay comentarios: